Asbest attest sloop & renovatie

Destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld alvorens er grote onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of voor het gesloopt wordt.

Deze inventaris beschrijft alle asbestmaterialen die in het gebouw aanwezig zijn:

Dankzij de destructieve asbestinventaris brengen we alle asbesthoudende materialen in kaart waardoor de asbestmaterialen veilig en selectief kunnen weggenomen worden voor de andere werken beginnen.

Zo komen werknemers niet onbeschermd in aanraking met het asbest, en komt het asbest niet in het sloopafval terecht.

Deze inventaris wordt bij het sloopopvolgingsplan gevoegd.

De mensen van VG Asbest attest helpen u graag verder